QuickThoughts™, den første appen med spørreundersøkelser

Del dine meninger på nettbrett eller smarttelefon med QuickThoughts-appen ... og få belønninger du elsker

QuickThoughts Brukervilkår

Gyldig: 16.10.2013
Sist oppdatert: 16.10.2013

Disse brukervilkårene (disse "Vilkårene") lagt frem som vilkårene til din bruk av, og samhandling med QuickThoughts iPad-applikasjonen ("Applikasjonen") eid av Survey Sampling International, LLC ("SSI"). Applikasjonen gir deg tilgang til SSIs tjenester så som muligheten til å bli med i spørrepanel(er); delta i spørreundersøkelser; og motta priser og insentiver for å fullføre spørreundersøkelser, og løse ut og motta belønning, insentiver og premier (til sammen kalt " Tjenester").

Registrering for, bruk av, og tilgang til Applikasjonen og Tjenestene er under forutsetning av ditt samtykke i disse Vilkårene og Personvernerklæringen til Applikasjonen. Vennligst merk at hvis du får tilgang til et SSI-nettsted gjennom Applikasjonen, kan dette nettstedet ha sine egne personvernerklæringer og brukervilkår. Vennligst gå gjennom slike policyer grundig.

1. Tjenester.

Applikasjonen og Tjenestene er kun for personlig, ikke kommersiell bruk. Du kan bruke Applikasjonen og Tjenestene kun når, og ettersom de er tilgjengelige.

Du vil måtte være registrert for Applikasjonen, noe som vil inkludere din fremlegging av personlig identifiserbar informasjon ("PII") til SSI. Vennligst gå gjennom Applikasjonens personvernerklæring for informasjon om SSIs personvernpraksiser. SSI vil enten utstede eller la deg lage et brukernavn og passord for Applikasjonen. Du er ansvarlig for sikkerheten rundt ditt brukernavn og passord og vil bli holdt pliktig og ansvarlig for bruk og misbruk av Applikasjonen og/eller Tjenester av enhver person eller selskap du gir ditt brukernavn og passord til.

Du vil ha tilgang til visse åndsverk, innhold og materialer eid eller lisensiert av SSI eller SSIs klienter ("Innhold") Innhold er og vil forbli ene og utelukkende eiendom til eieren av Innholdet. Du har begrenset rett til tilgang og gjennomgang av Innhold utelukkende med din bruk av Applikasjonen og Tjenestene. Unntatt det som det er lagt frem heri, har du ikke, ei heller vil du få, rettigheter, eiendomsrett og/eller andel i eller til noe Innhold. Du samtykker i å beskytte konfidensialitet og hemmelighold av Innholdet og samtykker i å ikke selge, modifisere, kopiere, reprodusere, skape derivater av, republisere, forevise, overføre, distribuere, omvendt utvikle, dekompilere, bruke (unntatt som lagt frem i disse Vilkårene), eller ellers utnytte Innhold uten tidligere skriftlig samtykke fra eieren. Innhold kan være beskyttet av opphavsretts- eller varemerkelovgivning og du skal holde deg til alle notiser om opphavsrett og varemerker, informasjon eller restriksjoner i ethvert Innhold du har fått tilgang til gjennom Applikasjonen.

SSI forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å belaste eller endre avgifter for bruk av Applikasjonen og/eller deltakelse i Tjenestene, til enhver tid. Videre reserverer SSI retten, etter eget forgodtbefinnende, til å modifisere og/eller avvikle Applikasjonen og/eller enhver Tjeneste, enten i sin helhet eller delvis, til enhver tid, med eller uten varsel.

2. Uautoriserte handlinger.

Du samtykker i å ikke: (i) ta del i kriminelle handlinger; (ii) interferere med Applikasjonen, Tjenestene, og/eller andre assosierte nettsted(er) på noen måte; (iii) ta del i uautorisert bruk og/eller offentliggjøring av Innhold; (iv) åpne, bruke eller vedlikeholde mer enn en (1) konto i Applikasjonen; (v) ta del i straffbar aktivitet i forbindelse med Applikasjonen og/eller Tjenestene, inkludert, uten begrensning, fare gjennom spørreundersøkelser, ta samme spørreundersøkelse flere ganger, maskere eller forfalske din identitet, sende inn falske opplysninger under registreringsprosessen, sende inn falske eller usanne undersøkelsesdata, løse inn eller forsøke å løse inn priser, premier, og/eller insentiver via falske eller uredelige måter, og forsøke å forfalske spørreundersøkelser; (vi) sende eller overføre virus, korrupte data, eller annen skadelig, ødeleggende, eller destruktiv kode, fil, eller informasjon, inkludert, uten begrensning, spionprogramvare; (vii) samle inn enhver personlig identifiserbar informasjon av eller om enhver annen bruker av Applikasjonen og/eller Tjenestene; (viii) bruke automatiserte midler, inkludert spiders, roboter, crawlere, datamineringsverktøy, eller lignende for å laste ned data fra Applikasjonen og/eller Tjenestene; (ix) sende uønsket e-post, inkludert, uten begrensning, e-poster av kommersiell eller markedsføringsnatur; (x) erverve eller prøve å erverve uautorisert tilgang til Applikasjonen, Tjenestene, og/eller systemene, kodene og/eller serverne som støtter Applikasjonen og Tjenestene; (xi) sende inn, poste eller overføre ulovlig, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, usømmelig, utuktig, suggestivt, trakasserende, truende, provoserende, unøyaktig, villedende, eller uredelig innhold eller materiale; (xii) etablere lenker til eller fra Applikasjonen, Serveren og/eller andre assosierte nettsted(er); (xiii) endre fremtoningen på Applikasjonen, Tjenestene, og/eller andre assosierte nettsted(er); eller (xiv) oppfordre eller anbefale eventuelle andre inkludert, uten begrensning, ansatte i SSI, til å begå noen av de ulovlige handlinger herunder.

Du anerkjenner og samtykker i at SSI vil samarbeide med alle lovmessige forespørsler om offentliggjøring(er) (f.eks. rettskjennelser eller stevninger).

3. Brukerinnhold.

Du kan sende inn, laste opp, eller overføre innhold eller materiale, inkludert, uten begrensning, bilder, videoer og/eller annet lignende eller relatert innhold eller materiell ("Brukerinnhold"). Hvis du sender Brukerinnhold i forbindelse med Applikasjonen og/eller Tjenestene, kan Brukerinnholdet bli offentlig tilgjengelig og kan deles med tredjeparter, inkludert, uten begrensning, SSIs klienter, klienter av SSIs klienter, og tredjeparts tjenesteleverandører. Brukerinnhold skal kun inkludere lyd, video, bilder eller fotografier av den personen som sender Brukerinnholdet og skal ikke inneholde noe med opphavsrett, eller varemerket innhold eller materialer fra noen tredjepart. Brukerinnhold skal ikke inkludere lyd, video, bilder eller fotografier av noen andre enn brukeren.

Du gir SSI og deres moder-, datter-, og tilknyttede selskaper (sammen kalt "SSI"), en perpetuell, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, overførbar, underlisensierbar rett og lisens til å bruke, kopiere, overføre, utgi, publisere, distribuere, offentlig fremvise, offentlig utføre, skape avledende arbeid av, hoste, indeksere, cache, tagge, kodere, modifisere og tilpasse (inkludert, uten begrensning, retten til å tilpasse til streaming, nedlasting, kringkasting, mobilt, digitalt, i miniatyr, skanning eller andre teknologier), i alle former for media, nå kjent eller heretter utviklet, alt Brukerinnhold, inkludert Brukerinnhold som er postet, innsendt eller opplastet til Applikasjonen og/eller Tjenestene via en tredjepart.

Du er eneansvarlig for Brukerinnholdet. SSI vil ikke og kan ikke gjennomgå alt Brukerinnhold og SSI er ikke ansvarlig for Brukerinnholdet. SSI reserverer seg retten til å slette, flytte, eller redigere Brukerinnhold som etter SSIs eget forgodtbefinnende, er ansett å: (i) bryte disse Vilkårene, (ii) bryte opphavsrett eller varemerkelovgivning, eller (iii) være fornærmende, ærekrenkende, obskønt eller forøvrig uakseptabelt.

4. Pris- og insentivprogrammer.

Du vil ha muligheten til å motta priser og insentiver i forbindelse med bruken av Tjenestene. Informasjon om priser og insentiver kan være tilgjengelige på QuickThoughts-dashboard på begynnelsen eller slutten av en spørreundersøkelse, i invitasjoner til spørreundersøkelser mottatt i forbindelse med Tjenestene eller kan være beskrevet i nyhetsbrev distribuert eller publisert av SSI.

5. Erstatning.

Du samtykker i å erstatte, forsvare og uskadeliggjøre SSI og deres moder-, tilknyttede og underselskaper og deres respektive medlemmer, managers, aksjeeiere, styremedlemmer, ledere, ansatte, og agenter fra og mot enhver og alle krav, ansvar, tap, dommer, priser, bøter, straffer og kostnader og/eller utgifter av ethvert slag, inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer og rettskostnader, som fremkommer av, er resultat av eller forårsaket av, enten direkte eller indirekte: (i) ditt brudd eller overtredelse av disse Vilkårene; og/eller (ii) din bruk av og/eller deltakelse i eller med Applikasjonen og/eller Tjenestene.

6. Garantifraskrivelse; Ansvarsbegrensning; Påstand om erstatningskrav.

APPLIKASJONEN OG TJENESTENE LEVERES "SOM DE ER" OG UTEN NOEN GARANTIER, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM EIENDOMSRETT, KRENKELSE, ELLER INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. SSI GARANTERER IKKE AT APPLIKASJONEN OG/ELLER TJENESTENE VIL FUNGERE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, AT FEIL VIL BLI RETTET, AT SYSTEMENE ELLER SERVERNE SOM STØTTER APPLIKASJONEN OG TJENESTENE VIL BLI RETTET ELLER ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE FILER ELLER KOMPONENTER. SSI GIR IKKE TILGANG ELLER FORBINDELSE TIL INTERNET OG ER IKKE OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER FORPLIKTET TIL HANDLINGENE ELLER UTELATELSENE TIL TREDJEPARTER SOM HINDRER, BEGRENSER, INNSKRENKER, ELLER AVVERGER TILGANG OG FORBINDELSE TIL, ELLER BRUK AV, APPLIKASJONEN OG/ELLER TJENESTENE. DU ERKJENNER HERVED AT BRUK AV APPLIKASJONEN OG TJENESTENE SKJER PÅ EGET ANSVAR.

MED UNNTAK AV HVORVIDT DET ER FORBUDT VED GJELDENDE LOVER, ERKJENNER DU OG SAMTYKKER DU I AT SSI IKKE VIL HOLDES SKYLDIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSVARLIG VED NOE TILFELLE, OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGE- OG/ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, AV ENHVER GRUNN ELLER ÅRSAK, UANSETT OM SSI ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN FOREKOMME.

ETHVERT KRAV ELLER SAKSGRUNNLAG I FORBINDELSE MED ELLER RELATERT TIL BRUKEN AV APPLIKASJONEN, TJENESTENE, OG/ELLER DISSE VILKÅRENE MÅ RAPPORTERES INNEN ETT (1) ÅR ETTER SLIKE KRAV ELLER SAKSGRUNNLAG OPPSTOD.

7. Tredjeparts lenker.

SSI kan gi muligheten til å koble til nettsteder som vedlikeholdes og/eller betjenes av tredjeparter. SSI vil ikke bifalle, og er ikke ansvarlig for; (i) nettsteder av tredjeparter, inkludert, uten begrensning, policyer og praksiser; eller (ii) produktene, tjenestene, spørreundersøkelsene eller mulighetene tilgjengelig gjennom andre nettsteder vedlikehold av en tredjepart. Gå grundig gjennom alle policyer og brukervilkår.

8. Gjeldende lovgivning.

Disse vilkårene og din bruk av Applikasjonen og/eller Tjenestene skal la seg lede av og fortolkes i samsvar med lovgivningen i staten Connecticut i USA, uten hensyn til andre lovgivende prinsipper (enten fra Connecticut eller andre jurisdiksjoner) som kan benytte lover fra andre jurisdiksjoner. Alle krav eller tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene, Applikasjonen og/eller Tjenestene skal være underlagt de eksklusive jurisdiksjonene av staten eller føderale rettsinstanser i Fairfield i Connecticut, USA.

9. Avslutning av ditt medlemskap.

Hver av partene kan avslutte medlemskapet, med eller uten årsak, av enhver grunn eller uten grunn og uten ansvar for slik avslutning.

I tillegg til enhver og alle andre tilgjengelige rettsmidler, kan SSI uten varsel, innstille og/eller avslutte ditt medlemskap dersom du har misligholdt eller brutt disse vilkårene. Du samtykker herved i at suspensjon av ditt medlemskap ikke vil begrense eller innskrenke SSI fra å ta videre skritt, inkludert, uten begrensning, avslutning av ditt medlemskap. Dersom SSI avslutter ditt medlemskap på grunn av din misligholdelse eller brudd på disse Vilkårene: (i) gir du opp alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i og/eller til alle uinnløste priser, insentiver og/eller premier, fra tidspunktet for avslutningen; (ii) vil ditt medlemskap umiddelbart bli avsluttet; (iii) vil din tilgang til Applikasjonen og Tjenestene umiddelbart opphøre, og (iv) vil du ikke ha tillatelse til å delta i spørreundersøkelser tilbudt gjennom Tjenestene.

I tillegg til enhver og alle andre tilgjengelige rettigheter og rettsmidler, har SSI rett til å deaktivere ditt medlemskap hvis: (a) du ikke forblir aktiv (som definert heri); (b) SSI mottar en retur eller mottakerfeilmelding på e-postmeldinger sendt til din e-postadresse; eller (c) SSI mottar en returmelding om "full innboks" tre (3) ganger i forbindelse med e-postmeldinger sendt til din e-postadresse. På grunnlag av disse Vilkårene, betyr "Aktiv" at du: (i) deltar i en spørreundersøkelse minst en gang hver tolvte (12) måned, eller (ii) oppdaterer din profilinformasjon minst en gang hver tolvte (12) måned.

I tilfelle av deaktivering, avslutning fra din side, eller avslutning fra SSIs side (av andre årsaker enn misligholdelse eller brudd på disse Vilkårene), skal SSI bevare uinnløste priser, insentiver, og/eller premier som aktive og tilgjengelige for deg for innløsning i en periode på tretti (30) dager etter deaktivering.

Avslutning eller deaktivering av ditt medlemskap vil ikke slette eller fjerne Applikasjonen.

10. Endringer av disse vilkårene.

SSI reserverer herved retten til, etter SSIs eget forgodtbefinnende, å gjøre endringer på disse Vilkårene. SSI oppfordrer deg til å gå gjennom disse Vilkårene til stadighet. SSI vil innhente ditt samtykke før endringer som er av en slik karakter at samtykke er nødvendig eller påkrevet. For endringer som ikke krever samtykke, vil din vedvarende bruk av, medlemskap i eller med, eller deltakelse i spørreundersøkelse(r) i henhold til Applikasjonen og/eller Tjenestene, utgjøre ditt samtykke av disse Vilkårene som revidert.

11. Diverse Vilkår.

Overskriftene i disse Vilkårene er kun ment som referanse og skal ikke ha noen effekt på tolkningen og/eller anvendelsen av disse Vilkårene. Dersom SSI unnlater å håndheve et brudd på disse Vilkårene av deg, gjør det deg ikke frigitt eller fritatt fra et slikt brudd og skal ikke fraskrive, frigi eller forhindre SSI fra å håndheve ethvert senere brudd. Disse Vilkårene, alle refererte eller innlemmede policyer heri, og spesifikke notiser, vilkår og krav innenfor eller listet på ethvert nettsted assosiert med Applikasjonen, og Tjenestene utgjør hele avtalen mellom deg og SSI og annullerer og erstatter andre tidligere eller samtidige overenskomster og vilkår, enten de er muntlige eller skriftlige. Dersom bestemmelser av disse Vilkårene er funnet å være ugyldige av en rett av kompetent jurisdiksjon, samtykker partene likevel i at retten skal bestrebe seg til å gi virkning til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene av disse Vilkårene vil vedvare i full styrke og effekt. Alle meddelelser til SSI kan sendes til: privacy@surveysampling.com eller til Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 USA, Att'n: Legal Department.